Velkommen til RAMS kurs


Er du en av dem som tenker RAMS!    eller er du kanskje en av dem som tenker RAMS?

RailAcademy tilbyr nå kurs både til dem som tenker på RAMS med utropstegn og til de som setter spørsmålstegn bak.


RAMS er en forkortelse for Reliability, Availability, Maintainability og Safety. Samlet handler RAMS om å planlegge, prosjektere og bygge systemer/del-systemer/komponenter som er sikre, pålitelige, og designet for å kunne driftes og vedlikeholdes. RAMS skal være en integrert del av utviklingsprosessen fra konseptfasen og gjennom hele livssyklusen.

RAMS prinsippene er sentrale i all sikkerhetsstyring innenfor jernbanen!

Formål

Kurset har som formål å gi grunnleggende kunnskap om RAMS-styring gjennom alle livssyklusfaser, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvilke resultater man kan forvente, samt knytte det opp mot eksempler fra RAMS-arbeid i praksis. Kurset vil ta for seg nytteverdi, utfordringer og erfaringer med RAMS helt fra konsept og overlevering fra prosjekt til drift og vedlikehold.

Oppbygning

RAMS-kurset vil gjennomføres som to samlinger, hver på to dager med undervisning, felles diskusjoner og oppgaver.

Ved endt kursdel får du utstedt et kursbevis som viser til gjennomført RAMS-kurs del 1/2.

Del 1 av kurset omhandler RAMS-teori og tar utgangspunkt i standarden EN 50126. Kurset vil inneholde en gjennomgang av RAMS livssyklusmodell med søkelys på formål, aktiviteter og utbytte av RAMS-arbeidet innen hver fase. Teorien som presenteres i kurset er relevante temaer som du vil kunne møte i arbeidet med RAMS.

Del 2 av kurset omhandler RAMS i praksis og fokuserer på RAMS-arbeid innen fagområdene rullende materiell og signal/infrastruktur. Kurset vil være praktisk rettet og vektlegge viktige RAMS-aktiviteter gjennom alle livssyklusfaser og trekke frem erfaringer, nytteverdi og utfordringer.

Del 1 og del 2 er bygd opp som enkeltstående kurs om RAMS, men del 2 av kurset bygger på grunnlaget fra del 1. Dersom du allerede har den teoretiske kunnskapen om RAMS og EN 50126 sin prosess for RAMS livssyklus, eventuelt erfaring fra RAMS-arbeid i prosjekt, kan du velge å kun melde deg på del 2 av kurset. Er du derimot kun ute etter å lære det grunnleggende og forstå RAMS-prosessen, kan del 1 være tilstrekkelig. Vi anbefaler likevel å delta på begge delene av kurset for å få en helhetlig forståelse av RAMS. 

Målgruppe

Kurset passer for de som jobber på tvers av alle fagområder innen skinnegående transport og i ulike stillinger som arbeider med eller har grensesnitt til RAMS-aktiviteter.

Gjennomføring

Kurset vil gjennomføres som to samlinger hver på to dager med undervisning, felles diskusjoner og oppgaver.


Dato og tid

Del 1:

21. – 22. september 2021, kl. 08:30-15:30

Del 2:

12. – 13. oktober 2021, kl. 08:30-15:30

Sted

RailAcademys kurslokaler i 4. etg. – Skippergata 35, 0135 Oslo.

Pris

Kursavgift per deltaker for 4-dagers kurs: 15 500 NOK.

Kursavgift per deltaker for 2-dagers kurs, del 1: 8500 NOK.

Kursavgift per deltaker for 2-dagers kurs, del 2: 9750 NOK

Kursavgift inkluderer kursmateriell og lunsj.

Påmelding

Send en e-post til Post@rail.academy med Navn, Telefon, e-postadresse, Organisasjon, om påmeldingen gjelder del 1, del 2 eller begge deler.

Covid 19

RailAcademy følger de gjeldende råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter. Hvis smittesituasjonen i Norge ikke tillater at kurset gjennomføres med fysisk oppmøte forbeholder RailAcademy seg retten til å gjennomføre kurset digitalt.

Dersom kurset må gjennomføres digitalt vil vi informere deltakerne om dette så fort som mulig.