Fast stilling som instruktør / faglærer

RailAcademy er Railsupports kompetansesenter for jernbanesektoren, og er godkjent som opplæringssenter av Statens Jernbanetilsyn. Vi tilbyr blant annet ulike sertifiserings- og repetisjonskurs for jernbanevirksomheter, og har et bredt spekter av kurs for både lokførere, ombordpersonale, ledere og administrativt personale innenfor jernbanesektoren.

RailAcademy er i en spennende utvikling, og grunnet økende arbeidsmengde, har vi nå behov for å tilsette en framoverlent instruktør.

Som instruktør har du ansvaret for følgende:

 • Lage og gjennomføre kurs og opplæring i henhold til opplæringsplan og kundens behov
 • Kompetansekartlegging av deltakere
 • Gjennomføre nødvendig personlig etterutdanning og delta på fagsamlinger
 • Legge til rette for godt samarbeid med andre instruktører og kursutviklere

Vi stiller følgende formelle krav til instruktørene:

 • Du må skal ha gyldig sertifikat som fører
 • Du må ha hatt yrkespraksis som lokomotivfører i minst 3 år
 • Det er ønskelig at du har fungert som instruktør i et jernbaneforetak i løpet av de 5 siste årene
 • Du må ha god skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne

RailAcademy har behov for instruktør som har kompetanse innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Teknisk kjøretøykompetanse
 • Infrastrukturkompetanse
 • ERTMS-kompetanse
 • Simulatorbasert opplæring
 • Erfaring med kursutvikling

Annen erfaring kan kompensere for manglende kompetanse.

Ved utvelgelse av instruktørene vil vi legge spesielt vekt på:

 • At du er motivert for oppgaven
 • At du har gode pedagogiske evner og har gjennomført instruktørkurs.
 • At du har god fagkunnskap innenfor de områder de skal undervise i
 • At du ser verdien av systematikk, nøyaktighet og god sikkerhetskultur
 • At du behandler alle kursdeltakere likeverdig og upartisk
 • At du har en positiv framtoning og er en god ambassadør for RailAcademy og Railsupport AS.

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Trivelige kollegaer
 • Lokaler rett ved Oslo S
 • Simulatorsenter
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår

Dersom dette er interessant, send en søknad med din CV til db@railsupport.no, eller ta kontakt med daglig leder Dagfinn Berge på telefon 952 28 231 eller fagansvarlig opplæring Robert M. Espeland på telefon 906 41 709.

Søknadsfrist: 21.03.2022