Ledig stilling som instruktør ved Rail Academy

RailAcademy er Railsupports kompetansesenter for jernbanesektoren, og er godkjent som opplæringssenter av Statens Jernbanetilsyn. Vi tilbyr blant annet ulike sertifiserings- og repetisjonskurs for jernbanevirksomheter, og har et bredt spekter av kurs for både lokførere, ombordpersonale, ledere og administrativt personale innenfor jernbanesektoren.

Jernbanen er i en rivende utvikling, med innføring av ERTMS og med flere nye operatører. RailAcademy er med på den spennende utviklingen, og grunnet økende arbeidsmengde har vi nå behov for å tilsette en framoverlent instruktør.

Som instruktør har du ansvaret for følgende:

 • Lage og gjennomføre kurs og opplæring i henhold til opplæringsplan og kundens behov
 • Kompetansekartlegging av deltakere
 • Gjennomføre nødvendig personlig etterutdanning og delta på fagsamlinger
 • Legge til rette for godt samarbeid med andre instruktører og kursutviklere

Vi stiller følgende formelle krav til instruktørene:

 • Du må ha gyldig førerbevis og sertifikat som lokomotivfører
 • Du må ha hatt yrkespraksis som lokomotivfører i minst 3 år
 • Du må ha god skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne
 • Det er ønskelig at du har pedagogisk opplæring / instruktørkurs  

RailAcademy ønsker søkere som har erfaring som instruktør innenfor et eller flere av følgende områder:

 • ERTMS
 • Kjøretøy
 • Regelverk
 • Skifteopplæring
 • Simulator
 • Kursutvikling

Annen erfaring kan kompensere for manglende instruktør kompetanse.

Ved utvelgelse av instruktørene vil vi legge spesielt vekt på:

 • At du er motivert for oppgaven
 • At du har gode pedagogiske evner 
 • At du har god fagkunnskap innenfor de områder de skal undervise i
 • At du ser verdien av systematikk, nøyaktighet og god sikkerhetskultur
 • At du behandler alle kursdeltakere likeverdig og upartisk
 • At du har en positiv framtoning og er en god ambassadør for RailAcademy og Railsupport AS.

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Trivelige kollegaer
 • Lokaler rett ved Oslo S
 • Simulatorsenter
 •  

Dersom dette er interessant, send en søknad med din CV til db@railsupport.no, eller ta kontakt med daglig leder fagansvarlig opplæring Robert M. Espeland på telefon 906 41 709 eller leder RailAcademy  Mona Berge på telefon 913 49 251. 

Søknadsfrist: Snarest