Velkommen til RAMS kurs i september


RailAcademy hadde i mars et grundig kurs i RAMS, både for nybegynnere og for de som har jobbet litt med det. Det var god deltakelse, og vi ser fram til neste kurs som kommer 5. og 6. samt 12. og 13 september.

RAMS er en forkortelse for Reliability, Availability, Maintainability og Safety. Samlet handler RAMS om å planlegge, prosjektere og bygge systemer/del-systemer/komponenter som er sikre, pålitelige, og designet for å kunne driftes og vedlikeholdes. RAMS skal være en integrert del av utviklingsprosessen fra konseptfasen og gjennom hele livssyklusen.

Kort forklart sikrer RAMS-prosessen at:

  • De tekniske systemene fungerer etter spesifikasjonene
  • Man kan planlegge vedlikeholdet av systemer/del-systemer/komponenter, både forebyggende og korrektivt, for å sikre at tog holder ruteplan i tillegg til at tiltakene forlenger levetiden til systemene
  • Ulykker ikke oppstår
  • Passasjer og gods kommer frem i tide

 

Formål

Kurset gir grunnleggende kunnskap om RAMS-styring gjennom alle livssyklusfaser, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvilke resultater man kan forvente, samt knytte det opp mot eksempler fra RAMS-arbeid i praksis. Kurset vil ta for seg nytteverdi, utfordringer og erfaringer med RAMS helt fra konsept og overlevering fra prosjekt til drift og vedlikehold.

Oppbygning

RAMS-kurset går over 4 dager og består av to deler; RAMS-teori og RAMS i praksis.

Del 1 av kurset omhandler RAMS-teori og tar utgangspunkt i den jernbanespesifikke RAMS-standarden, EN 50126. Kursdelen vil blant annet inneholde en gjennomgang av RAMS livssyklusmodell med søkelys på formål, aktiviteter og utbytte av RAMS-arbeidet innen hver fase. Andre temaer for kursdelen er sikkerhetsbevis, risikovurdering, funksjonell sikkerhet og roller og prosjektorganisasjon.  Teorien som presenteres i kurset er relevante temaer som du vil kunne møte i arbeidet med RAMS. I tillegg vil del 1 legge grunnlaget for del 2 av kurset.

Del 2 av kurset omhandler RAMS i praksis og fokuserer på RAMS-arbeid innen fagområdene rullende materiell og signal/infrastruktur. Kurset vil vektlegge praktiske RAMS-aktiviteter gjennom alle livssyklusfaser og trekke frem erfaringer, nytteverdi og utfordringer.

Målgruppe

Kurset passer for de som jobber på tvers av alle fagområder innen skinnegående transport og i ulike stillinger som arbeider med eller har grensesnitt til RAMS-aktiviteter.

Gjennomføring

Kurset vil gjennomføres som to samlinger hver på to dager med undervisning, felles diskusjoner og oppgaver.

Dato og tid

Del 1: 5. og 6. september 2023 kl. 08:30-16:00

Del 2: 12. og 13. september 2023 kl. 08:30-16:00

Sted

RailAcademys lokaler i 4. etg. – Skippergata 35, 0135 Oslo.

Pris

Kursavgift per deltaker for 4-dagers kurs: 16 500 NOK.

Kursavgift inkluderer kursmateriell, samt mat og drikke under kurset.  

Spørsmål?

Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt med oss på post@rail.academy

Påmelding