Robert Mikkelson Espeland blir fagansvarlig opplæring ved RailAcademy


Robert Mikkelson Espeland er fra 1.3.2021 ansatt som fagansvarlig opplæring ved RailAcademy.

Robert er utdannet lokomotivfører fra 2009 og han har en bachelor I retail management fra BI. Han har også erfaring som salgskonsulent og daglig leder.

Robert har over 10 års erfaring som lokomotivfører i NSB og VY hvor han har kjørt det meste av elektrisk trekkraftkjøretøy og de fleste banestrekningene på Østlandet. Fra 2015 har Robert jobbet som instruktør og sensor og fra 2018 har han jobbet fulltid som lærer ved lokomotivfører utdanningen. Robert har jobbet mye med trafikksikkerhet, regelverk og simulatoropplæring, men har også vært med på andre deler av opplæringen som oppfølging av kjørelærere, utvikling av læremidler, kurs osv.

Robert har stor interesse for trafikksikkerhet og opplæring og god kompetanse innenfor trafikksikkerhet. Han har følgende nøkkelkompetanser:

  • Regelverk / TJN
  • Tekniske systemer ATC / ERTMS / GSM-R
  • Kursutvikling
  • Opplæring
  • Simulator
  • Instruktør / Sensor
  • Pedagogikk