RailAcademy skal bistå Alstom med opplæring i ERTMS


RailAcademy har inngått avtale med Alstom Norge AS om å bistå med kvalitetssikring og gjennomføring av opplæring av instruktører fra jernbaneoperatører innen ERTMS. RailAcademy er godkjent som opplæringssenter av SJT, og er en underavdeling av Railsupport AS.

Alstom har ansvaret for å levere all ombordutrustningen til det nye signalanlegget ERTMS som skal installeres av Bane NOR i Norge.  De har også ansvaret for å lære opp instruktørene som skal lære opp alle lokomotivførerne i bruken av det nye systemet.

Alstom er godt i gang med utarbeidelsene av kursene og RailAcademy vil bistå i videreutviklingen og gjennomføringen av kursene. Opplæringen vil  være en kombinasjon av utdypende e-læringskurs, praktisk opplæring og klasseromsundervisning.

På bildet ser vi fra venstre Carl Åge Bjørgan – Alstom, Dagfinn Berge – RailAcademy og Øivind Aarre – Alstom