E-læringskurs i endringer i TJN


RailAcademy har utarbeidet et rimelig e-læringskurs som tar for seg oppdateringene i trafikkreglene for jernbanenettet som er gyldige fra juni 2021. TJN oppdateres årlig, og det kan være vanskelig for førerne å få oversikt over ut hva som er de viktigste endringene som er gjort.

  • Årets endringer er i hovedsak en følge av at Teknisk spesifikasjon for samtrafikk, drift og trafikkstyring (TSI-OPE) 2019/773 med noen unntak skal være implementert til denne dato.
  • I tillegg har dokumentet «ERTMS Operational Principles and Rules» som utgis av den europeiske unions byrå for jernbane (ERA) blitt oppdatert (versjon 5).
  • Videre gjøres det noen endringer på grunn av forslag til endringer og regelendringer som følge av oppfølging av uønskede hendelser. (ref. BaneNORs «Notat om endringer i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) gjeldende fra 16.06.2021 med interne regelendringer for Bane NOR».

Notatet fra BaneNOR er på 48 sider. Kurset RailAcademy har utarbeidet inneholder de viktigste endringene fra dette notatet slik at det skal være lett forståelig. Kurset har spesielt fokus på sikkerhetskritiske endringer.

Det er vanligvis dyrt og krevende å gjennomføre opplæring av alle førere, og kurset er derfor lagt opp som et rimelig alternativ med en varighet på ca 1 time. Det er en kombinasjon av informative og forklarende tekster, video-forklaringer og øvelsesoppgaver. Deltakeren får utstedt et kursbevis etter bestått avsluttende prøve.

Kurset tar for seg de viktigste sikkerhetskritiske endringene, og har fokus på de endringene som er relevante for førere og andre som arbeider med fagområder berørt av trafikkreglene for jernbanenettet.

Ta kontakt med post@rail.academy for mer informasjon.