Velkommen til høstens RAMS kurs


Formål

Kurset gir grunnleggende kunnskap om RAMS-styring gjennom alle livssyklusfaser, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvilke resultater man kan forvente, samt knytte det opp mot eksempler fra RAMS-arbeid i praksis. Kurset vil ta for seg nytteverdi, utfordringer og erfaringer med RAMS helt fra konsept og overlevering fra prosjekt til drift og vedlikehold.

Oppbygning

RAMS-kurset går over 4 dager og består av to deler; RAMS-teori og RAMS i praksis.

Del 1 av kurset omhandler RAMS-teori og tar utgangspunkt i den jernbanespesifikke RAMS-standarden, EN 50126. Kursdelen vil blant annet inneholde en gjennomgang av RAMS livssyklusmodell med søkelys på formål, aktiviteter og utbytte av RAMS-arbeidet innen hver fase. Andre temaer for kursdelen er sikkerhetsbevis, risikovurdering, funksjonell sikkerhet og roller og prosjektorganisasjon.  Teorien som presenteres i kurset er relevante temaer som du vil kunne møte i arbeidet med RAMS. I tillegg vil del 1 legge grunnlaget for del 2 av kurset.

Del 2 av kurset omhandler RAMS i praksis og fokuserer på RAMS-arbeid innen fagområdene rullende materiell og signal/infrastruktur. Kurset vil vektlegge praktiske RAMS-aktiviteter gjennom alle livssyklusfaser og trekke frem erfaringer, nytteverdi og utfordringer.

Målgruppe

Kurset passer for de som jobber på tvers av alle fagområder innen skinnegående transport og i ulike stillinger som arbeider med eller har grensesnitt til RAMS-aktiviteter.

Gjennomføring

Kurset vil gjennomføres som to samlinger hver på to dager med undervisning, felles diskusjoner og oppgaver.

Dato og tid

Del 1: 27. og 28. august 2024 kl. 08:30-16:00

Del 2: 3. og 4. september 2024 kl. 08:30-16:00

Sted

RailAcademys lokaler i 4. etg. – Skippergata 35, 0154 Oslo.

Pris

Kursavgift per deltaker for 4-dagers kurs: 17 500 NOK.

Kursavgift inkluderer kursmateriell, samt mat og drikke under kurset. 

Spørsmål?

Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt med oss på post@rail.academy

Meld deg på her!