Sertifisering av første fører for Mantena

RailAcademy har nå gjennomført sertifisering av @Syed Hussain som første fører fra @Mantena for kjøring på strekningene Oslo S – Lillestrøm (Inkludert Lodalen, Loenga, Alnabru og Nyland verksted) og Lillestrøm – Charlottenberg. Sertifiseringen inneholdt både kurs i SJN, strekningsprøver og kjøring med både kjørelærer og sensor.  Sertifiseringen innebærer også at @Mantena nå har egne ressurser og kan benytte sitt sikkerhetssertifikat til framføring.   På sertifiseringsturen fraktet @Mantena et Itino tog fra Grorud til Charlottenberg og hentet et nytt tog tilbake til oppgradering på verkstedet.

Kandidaten bestod med glans, og smittevernsreglene ble naturligvis overholdt både på norsk og svensk side. Fra Railsupport deltok Rune Fossum som kjørelærer og Jan Sørlig som sensor.

Gratulerer med bestått!